Segueix-nos
02/09/2022
L’esforç de la gent en el consum d’aigua minimitza els efectes de la sequera a la Colònia
L’Ajuntament d’Artà agraeix la bona resposta de la ciutadania però adverteix que la situació continua sent delicada perquè la recuperació dels pous continua depenent en bona part d'una meteorologia favorable

El sacrifici de la gent en el consum d’aigua i les mesures restrictives impulsades des de l’Ajuntament han començat a donar resultat i els pous que subministren aigua potable als nuclis de població de la Colònia de Sant Pere, tot i que es troben en una situació critica, aguanten. L’esforç i la mesura de la ciutadania s’ha notat i els consums d’aigua han disminuït notablement, un comportament que s’ha de destacar i agrair. Informar, així mateix, que durant aquests dies de restriccions s’han aixecat tres actes sancionadores per mal ús d’aigua, en contra de la normativa municipal.  

L’Ajuntament anima a la gent a seguir fent un ús responsable de l’aigua i adverteix que la situació continua sent delicada perquè depèn en bona mesura de factors externs que, fins el moment, no s’han donat. Perquè els pous s’omplin i recuperin el nivell freàtic ha de ploure en quantitat i amb regularitat.    

Tornar a d'alt